Hanoi Train tickets Sapa Hue HoChiMinh

 
 
 
Hanoi (Ha Noi) Eternity hotel can arrange your Train tickets to Sa Pa, Da Nang, Nha Trang, HCMC
However, the tickets in Viet Nam are very quickly - sold-out thus please ask the hotel Travel desk as soon as possible. We will inform you of your exact train timetable and ticket prices.

Estimated prices for tickets:
- Ha Noi - Lao Cai (Sa Pa): from US$ 22/ 1 way
- Ha Noi - Dong Hoi (Quang Binh): from US$ 40/ 1 way
- Ha Noi - Da Nang: from US$ 60 / 1 way
- Ha Noi - Ho Chi Minh city:  from US$ 80/ 1 way
 
 
 
 
BNG GIÁ VÉ TU DU LCH / LCH TRÌNH
 
Sapa Lao Cai Train schedule
 
(áp dng t 0h ngày 1/6/2011 theo văn bn s 668/KHN-KHDT ca Tng Cty Đường St VN)
 
1.Lịch trình tầu ORIENT EXPRESS:
H.Trình
 
Hà Nội – Lào Cai
 
Lào Cai – Hà Nội
Ga
Hà Nội
Yên Bái
Bảo Hà
PhốLu
L.Cai
L.Cai
PhốLu
Bảo Hà
Yên Bái
Hà Nội
Gi đến tu Sp1,2
 
01:00
 
04:11
05:25
 
21:12
 
00:18
04:35
Gi đi tu Sp1,2
21:10
01:20
 
04:16
 
20:05
21:15
 
00:32
 
Gi đến tu Sp3,4
 
01:52
04:16
05:02
06:15
 
21:52
22:38
01:09
05:10
Gi đi tu Sp3,4
21:50
02:05
04:19
05:06
 
20:45
21:55
22:41
01:24
 
                       
 
2.Giá vé tầu ORIENT EXPRESS:
HNG CH
ORIENT EXPRESS
Hà Ni - Lào Cai
Lào Cai- Hà Ni
Giá vé tàu (VNĐ/vé/lượt)
ORIENT - VIP CABIN
Hoa tươi, trái cây, bánh , bia, nước ngt, nước Lavie, Khăn lnh.
Sp 1
Sp 2
 
ORIENT – PRIVATE Cabin gp giường
Bia,nước ngt,trái cây, bánh, nước sui, khăn lnh.
Sp 1
Sp 2
 
ORIENT – DELUXE Cabin
Bánh, nước Lavie, Khăn lnh.
Sp 1,3
Sp 2,4
 
Khoang 4 giường ốp gỗ nằm mềm điều hoà (Toa nối thêm )
nước ung , Khăn lnh.
Sp 1,3,5,7
Sp 2,4,6,8
 
Khoang 4 giường nằm mềm điều hoà     
nước ung , Khăn lnh.
Sp 1,3,5,7
Sp 2,4,6,8
 
Khoang 6 giường nằm cứng điều hoà ốp gỗ   
nước ung , Khăn lnh.  
Sp3
Sp4
 
Khoang 6 giường nằm cứng điều hoà      
Sp 5,7
Sp 6,8
 
Ngồi mềm ĐH
Sp 5,7
Sp 6,8
 
 
 
 
 
Comment
News more